Brass quintet Concerto, for brass quintet and piano (2014)

Bassoon Sonata (2013)

Sonata for piano (2011)

Romança i Vals (2011)

Three Nocturns alla Chopin (2010)

Oboe Sonata (2010)

Dedications (2009)

Requiem Trio (2004)

Sonata for alto saxophone and piano (2004)

Cristalls (1996)

Sonata No. 2 for flute and piano (1996)

Sonata for violin and piano (1994)

Toccata (1993)

Sextet mixt (Mixed Sextet) (1992)

Virtus (1990)

Sonata da Concerto (1990)

Interludi per a la mà esquerra (Interlude for the left hand) (1988)

Sonata for clarinet and piano (1988)

Piano Quartet in E “A Celebration of Living” (1988)

Impromptu (1985)

Sonata for viola and piano (1982)

Sonata for flute and piano (1979)

Sonata for cello and piano (1978)

Divertimento (1978)

Fulles de tardor (Autumn Leaves) (1978)

Ideals utòpics (Utopical ideals) (1976)

Fantasia (1976)

Tres peces breus (Three brief pieces) (1975)

Elegia per la mort d’en Shostakovitch (Elegy to Shostakovith’s death) (1975)

Sonata Sefardita (2017)

Settimino a 7 (2016)

Arbre de flames (2017)

Viola Concerto, for viola and symphony orchestra (2013)

Double concerto for violin, cello and orchestra (2017)

Double concerto for flute, violin and string orchestra (2016)

Cels acolorits (Coloured Skies) (2015)

Dues Noves Suggestions (2011)

Romança i Vals (2011)

Lament i Divertiment (2009)

Concerto for Double Bass and Wind Orchestra (2008)

Sonata per a violoncel (Cello Sonata) (2006)

Viola Concerto, for viola and string orchestra (2006)

Et in terra pax (2004)

Requiem Trio (2004)

Concert Trobadoresc for cello and wind ensemble (2003)

Concert Trobadoresc (Trobadour concerto) for cello and orchestra (2003)

Tres Preludis Homenatge (Three homage preludes) (2002)

Partita dels temperaments (Partita of the Temperaments) (2000)

Prada 1950 Op. 81 “A la memoria de Pau Casals” (2000)

Concerto “Mare Nostrum” for guitar and orchestra (1999)

Soliloqui (Soliloquy) 1997)

Concerto for violin and orchestra (1996)

Tre Divertimenti (1994)

Sonata for violin and piano (1994)

Sextet mixt (Mixed Sextet) (1992)

Virtus (1990)

Scherzo (1988)

Sonatina (1988)

Piano Quartet in E “A Celebration of Living” (1988)

Subtilesa per a Arpa (Subtlety for harp) (1986)

Preludi i Dansa (Prelude and Dance) (1986)

Sonata for viola and piano (1982)

Dues Suggestions (Two Suggestions )(1979)

Sonata for cello and piano (1978)

“Ad Infinitum” (1976)

Settimino a 7 (2016)

Arbre de flames (2017)

Sonata – Concerto for bass clarinet and piano (2018)

Clarinet Quartet Concertino, for clarinet quartet and orchestra (2018)

Bass clarinet Concerto, for bass clarinet and orchestra (2018)

Flute Concerto, for flute and symphonic band (2004)

Fagot Concerto, for bassoon and symphonic band (2015)

Double concerto for flute, violin and string orchestra (2016)

Cels acolorits (Coloured Skies) (2015)

Concerto for Bassoon and Orchestra (2013)

Bassoon Sonata (2013)

Piccolo Concerto “Dialogues with Axel” (2012)

Piccolo Concerto “Dialogues with Axel” (2012)

Giravolts (2011)

Clar i net (2011)

Concerto for Oboe and Orchestra (2010)

Reed Quintet (2010)

Oboe Sonata (2010)

Concert catalanesc per a tenora i orquestra (Catalanish Concerto) (2006)

Fantasia Contrastant (2006)

Sonata for alto saxophone and piano (2004)

Prada 1950 Op. 81 “A la memoria de Pau Casals” (2000)

Concerto for flute and orchestra (1996)

Sonata No. 2 for flute and piano (1996)

Tre Divertimenti (1994)

Sextet mixt (Mixed Sextet) (1992)

Diàlegs subtils (Subtle Dialogues)(1990)

Virtus (1990)

Fantasia Concertante (1990)

Sonata for clarinet and piano (1988)

Suite de Flautes (Flute Suite) (1986)

5 petites peces (Five little pieces) (1981)

Planyiment (Regret) (1980)

Sonata for flute and piano (1979)

Sax wind quintet (1977)

Suite a tres (1977)

Suite a tres (Suite for three) (1977)

“Ad Infinitum” (1976)

Diaulos (1976-2010)

Concerto for flute and symphonic band

Settimino a 7 (2016)

Introducció i Galop (2018)

Pinzellades Dalinianes (Dali’s Brush-strokes) (2013)

Horn Concerto “Ab Origine” (2011)

Epic Sounds (2010)

Concerto “Ab Origine” for French Horn and Orchestra (2009)

Concertino for trombone and orchestra (2004)

Brass Trio (2004)

Concerto for trombone and orchestra (1995)

Sonata da Concerto for trumpet and band (1990)

Sonata da Concerto (1990)

Fantasia for French horn and strings (1979)

Divertimento (1978)

Fulles de tardor (Autumn Leaves) (1978)

Sax wind quintet (1977)

Fantasia (1976)

Tots amb un (per a cobla ampliada i narrador opcional) (2007)

Fantasia Contrastant (2006)

Sonatina Acquifera (2005)

El Llobregat (Catalan Rhapsody N.3) (2005)

Percepcions Percutides (Percussed Perceptions) (2005)

El Llobregat (Rapsòdia Catalana N. 3) (2004)

L’Illa de la Galera (Rapsòdia Catalana N. 2) (2003)

A Mallet Duet (1994)

Sextet mixt (Mixed Sextet) (1992)

Diàlegs subtils (Subtle Dialogues)(1990)

Fantasia Concertante (1990)

Arbre de flames (2017)

Eight Songs of the Musical “Fang i Setge”, for voice and piano (2015)

Cançons de la Roda del Temps (2013)

Cromos d’història natural (per a cobla i veu baixa) (2008)

Tots amb un (per a cobla ampliada i narrador opcional) (2007)

Cromos d´història natural (Stamps of natural history) (2007)

Retorn a Delfos (Return to Delphos) (2005)

Saló de tardor (Autumn hall) (1999)

Commemorativa

Dos Sonets d’en J.V. Foix (Two J. V. Foix’s sonets) (1992)

Quatre Cançons sobre poemes d’en Martí i Pol (Four Songs) (1981)

Three Songs of the Musical “Fang i Setge” (2015) (for mixed choir and piano)

Missa Brevis (2007) (for children’s choir and organ)

Petita Oda a Verdaguer (2006)

Sardana Universal (The Universal Sardana) (2003)

El viatge de Kira i Jan (Kira and Jan’s Journey) (2003)

A la vora del mar (By the sea) (2002)

The Grove (1994)

An Oregon love poem (1993)

Les Quatre estacions (The four seasons) (1993)

Viatge al mite (Journey to the myth) (1992)

Cant per un vell poble (Song for an old culture)

Aquesta remor que se sent (This remor that we hear)(1983)

Són teus ullets (These are your eyes) (1983)

Nocturn per a una illa (Nocturn for an Island)(1982)